Make your own free website on Tripod.com

Motion_Tween

วิธีการทำ Motion_Tween

มีขั้นตอนดังนี้

1.       เลือก File ~ Import… เพื่อจะเลือกรูปภาพมาใส่ ดังภาพ

 

 

2.       เลือกรูปตามที่ต้องการ

 

 

3.       จะได้รูปดังภาพ

 

 

4.       กำหนดจุดที่ต้องการให้รูปภาพเคลื่อนที่ไปอยู่  และคลิกขวา เลือก Insert Keyframe ดังภาพ

 

 

5.       ทำการเคลื่อนย้ายรูปภาพ ไปไว้อีกทีนึง โดยที่ไม่ใช่จุดเดิม ดังภาพ

 

 

6.       ไปที่ Later1 คลิกขวาที่จุด1 ในรูป และเลือก Create Motion Tween

 

 

7.       สังเกตในส่วนของ Properties จะมีการกำหนดการเคลื่อนที่ ของรูปใน mode Rotate จะเป็น Auto เราสามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการ

 

 


หน้าแรก