Make your own free website on Tripod.com

วิธีการทำ Guide Layer

มีขั้นตอนดังนี้

 

1.       เลือก File ~ Import… เพื่อจะเลือกรูปภาพมาใส่ ดังภาพ

 

 

2. เลือกรูปตามที่ต้องการ

 

 

3.       จะได้รูป ดังภาพ

 

 

4.       กำหนดจุดที่ต้องการให้รูปภาพเคลื่อนที่ไปอยู่  และคลิกขวา เลือก Insert Keyframe ดังภาพ

 

 

5.       จากนั้นทำการ คลิกขวาที่จุดที่ให้รูปภาพไปอยู่ และเลือก Create Motion Tween ดังภาพ

 

 

6.       คลิกขวา Add Motion Guide

 

 

7. จะปรากฎ Guide Layer ดังภาพ

 

 

8. ไปที่ PencilTool ทำการวาดเส้น เพื่อให้เป็น Guide เวลาตอนวิ่ง ดังภาพ

 

 

9. จากนั้นมาคลิกที่เลข 1 และนำรูปมาวางไว้ที่ปลายเส้นด้านหนึ่ง ดังภาพ

 

 

10. จากนั้นมาคลิกที่เลข 30 และนำรูปมาวางไว้ที่ปลายเส้นด้านหนึ่ง ดังภาพ

 

 

11. จากนั้นทำการไปที่ Layer คลิกขวาที่เลข 1 และเลือก Create Motion Tween ดังภาพ

 

 

12. จากนั้นเลือก Control ~ Play เพื่อดูว่าวิ่งตาม Guide ที่กำหนดไว้

 

 

หน้าแรก